top of page

Please make sure you have chosen the correct country for delivery,
by choosing the correct filter in the main shop page.
The country will also appear in the name of the product

ב-2017 פרצה מחלוקת חוצת יבשות אשר עדיין לא הגיעה לקיצה לגבי כשרות העופות אשר אותם אנו צורכים. מחלוקת זו מתקשרת לדילמה מהמאה ה-19 אשר עסקה בכשרותם של מיני תרנגולות שונים. מחקר זה של הרב ד"ר נתן סליפקין, מנכ"ל מוזיאון הטבע התנכ"י ומחבר "אנציקלופדיה של עולם החי בתורה וביהדות", מסביר את ההיסטוריה מאחורי מחלוקת זו. זוהי סקירה מרתקת של דילמה היסטורית, אשר מדגימה עד כמה יקר ערך הוא השילוב של ידע זאולוגי עם היסטוריית הטבע התנכ"י השופך אור רב על המשפט היהודי.

פולמוס התרנגולים

₪0.00Price
    bottom of page