top of page
logo.png
טופס פרטי קשר
שוברי למען אחי - מוזיאון הטבע התנ"כי

שימו לב - כרטיסים אלו תקפים רק למשפחה שקיבלה את השובר הפיזי

תודה!
אנו נשלח אליכם במייל קוד שובר והוראות למימוש באתר

שימו לב -מילוי הטופס כשלעצמו לא מהווה הזמנה!

bottom of page