top of page
LogoWideTransparent.png
טופס סוכנים ומארגני תיירות
אופן העברת תשלום עבור ביקורים

אישור מדיניות הביטולים של המוזיאון:
- ביטול ביקור קבוצה אפשרי עד 48 שעות עסקים לפני מועד הביקור.
- ביטול בתוך 48 שעות עסקים יחייב תשלום ע"י הגוף החתום על ההזמנה, בסך מחצית מעלות הביקור המתוכנן.  
- אי הודעה על ביטול ביקור יחייב תשלום מלא ע"י הגוף החתום על טופס ההזמנה.  
- על הסוכנות מוטלת האחריות ליידע את הקבוצה על נוהל ביטולים זה.

תודה!
הטופס התקבל. כעת תוכלו ליצור איתנו קשר על מנת לתאם ביקור

bottom of page