top of page

משוב מביקור תלמידים

נשמח אם תמלאו את השאלון הקצר הבא. המשוב שלכם יסייע לנו לשפר את חווית הביקור

איך היית מדרג/ת את הביקור באופן כללי?
תפקיד ממלא/ת השאלון
איך היית מדרגת את הפן החינוכי של הביקור?
איך היית מדרג/ת את ההתאמה של ההדרכה, העזרים, והפעילויות, לגיל וליכולת הריכוז של התלמידים?
לדעתך, איזה חלק מהביקור היה הכי משמעותי עבור התלמידים? (ניתן לבחור יותר מ-1)
bottom of page