top of page
טופס פרטי קשר
משפחות משרתי מילואים בבית שמש

שימו לב - כרטיסים אלו תקפים רק לבן/בת הזוג של משרת המילואים ולילדיו

הריני מאשר בזאת לנציגי מוזיאון הטבע התנ"כי ליצור איתי קשר בעניין כרטיסי כניסה למוזיאון, המיוחדים למשפחות משרתי המילואים

תודה!
אנו נשלח אליכם במייל קוד שובר והוראות למימוש באתר

שימו לב -מילוי הטופס כשלעצמו לא מהווה הזמנה!

bottom of page