top of page

האנציקלופדיה של עולם החי בתורה וביהדות

האנציקלופדיה של עולם החי בתורה וביהדות היא בשורה לכל אוהבי התנ"ך המתעניינים בעולם החי. במקורות היהודיים מוזכרים בעלי חיים רבים, להם יש סמליות ותפקיד חשוב. אנציקלופדיה זו מספקת סקירה מקיפה של כל בעלי החיים של התורה. כאן תמצאו מאמר על כל אחד ואחד מחיות הבר המצויות בתנ"ך, בתלמוד ובמדרש ובירור זהותם המפתיעה של השנויים במחלוקת.
המאמרים כוללים פירוט של כל המקורות, מידע היסטורי וזואולוגי על בעל החיים, הסמליות שלו במחשבת ישראל, והלכות הנוגעות אליו. כל אלה מלווים בצילומים מרהיבים, המנגישים את התוכן ומנעימים את הקריאה.
ספר זה הוא פרי עמלו של הרב ד"ר נתן סליפקין, שכתב ספרים רבים בנושא יהדות ומדעי הטבע. הוא עלה לארץ מאנגליה, למד שנים רבות בישיבות וכתב עבודת דוקטורט בנושא מפגשים רבניים עם זואולוגיה. הוא מתגורר עם משפחתו ברמת בית שמש. הרב סליפקין הוא מקימו ומנהלו של מוזיאון הטבע התנ"כי, הר טוב, סמוך לבית שמש.

bottom of page