top of page

תודה על הזמנתך!

Matamata

פרטי ההזמנה

בשעה הקרובה יישלח אליכם מייל לאישור ההזמנה, ובמייל נוסף קבלה על התשלום

 

אנחנו ממליצים להקדים ולהגיע כ-10 דקות לפני תחילת הסיור

שימו לב - ביטולים או שינויים כלשהם בהזמנה יתאפשרו

 אך ורק עד 48 שעות לפני זמן הביקור

לאחר זמן זה, לא יינתנו זיכויים (מלאים או חלקיים) על כרטיסים שלא מומשו מכל סיבה שהיא

bottom of page