top of page
LogoWideTransparent.png
טופס סוכנים ומארגני תיירות
אופן העברת תשלום עבור ביקורים

אישור מדיניות הביטולים של המוזיאון:
- ביטול של יותר מ-2 ימי עסקים לפני מועד הביקור - ללא חיוב.
- ביטול של עד יום עסקים אחד לפני מועד הביקור - חיוב של 50% מסכום ההזמנה
- ביטול ביום הביקור או אי הגעה ללא ביטול - חיוב של 100% מסכום ההזמנה
- על הסוכנות מוטלת האחריות ליידע את הקבוצה על נוהל ביטולים זה.
- האחריות לתשלום מוטלת על הגוף החתום על ההזמנה.

תודה!
הטופס התקבל. כעת תוכלו ליצור איתנו קשר על מנת לתאם ביקור

bottom of page