בגיל אחת עשרה הלכו נוח ואביו לאחת מהרצאותיו השבועיות של הרב סליפקין על זואולוגיה תנכית. כעת, 10 שנים מאוחר יותר, כמו נוח התנכי הוא מטפל באוסף בעלי החיים המגוון הנמצא במוזיאון.

חזור לרשימת צוות מלאה כאן, או לגלול באמצעות הלחצנים הבאים.