תרומות למוזיאון

מוזיאון הטבע התנכי ממומן על ידי הקרן לתורה ולטבע- The Torah and Nature Foundation, הרשומה בארצות הברית כארגון ללא מטרות רווח 501(c)(3) . מס’ המיסוי הוא: 46‑0957232. תרומות ניתן לשלוח לכתובת הבאה:

The Torah and Nature Foundation
9200 W. Sunset Blvd., Suite #700
West Hollywood, CA 90069-3603 USA

אם ברצונך שהתרומה תיועד לטובת פרויקט מסוים, אנא צרף מכתב מלווה המציין זאת.

ניתן גם לתרום באינטרנט בצורה המוכרת כתרומה פטורה ממס בארצות הברית, בחשבון PayPal או עם כרטיס אשראי בקישור המצורף:
תרומות בישראל (לא פטורות ממס) לקרן תורה וטבע ניתן לשלוח ל:

קרן תורה וטבע, נתן סליפקין
2/1 נחל רזיאל
בית שמש 9963217

תודה לך על עזרתך בהשגת מטרותינו של  השראה וחינוך אנשים אודות הקשר המיוחד שבין יהדות ומדעי הטבע.